Tu jesteśmy

Wyświetl większą mapę
Projekt unijny
O szkole
Archiwum
Biblioteka
Dokumenty szkolne
Dyrekcja
Grono Pedagogiczne
Historia szkoły
Monitoring
Raport z ewaluacji
Remonty
Świetlica
Dla uczniów
Asy 9
Animator sportowy
Koła zainteresowań
Mundurki szkolne
Najzdolniejsi
Nasi absolwenci
Plan lekcji
Samorząd Uczniowski
Strzał w 9
w-f dla klas I-VII
Wykaz podręczników
Dla rodziców
Dziennik - instrukcja logowania
Elementarz
Kalendarium
Obiady
Pedagog i Psycholog
PROCEDURY odbierania uczniów
Rada Rodziców
Rekrutacja
Ubezpieczenie 2017/18
Wyposażenie pierwszoklasisty
BIP
Legnica
COOKIES
Strona SP9 używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia
Wybierz Skórkę
Skórka
„Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi"

„Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi"Tytuł projektu: „Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi" (WND - POKL.03.03.02-00-054/11)

Nazwa programu operacyjnego : Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Numer i nazwa priorytetu: Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty

Numer i nazwa działania: Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia

Numer i nazwa poddziałania: Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - projekty konkursowe

Nazwa funduszu finansującego priorytet:

Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

Instytucja Pośrednicząca: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

Tryb naboru wniosków o dofinansowanie: konkursowy

Typ projektu: projekt partnerski (Lider - PWSZ im. Witelona w Legnicy, Partner - Gmina Legnica)

Poziom dofinansowania w ramach projektu: 100 % (85% ze środków unijnych, 15% z budżetu państwa)

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana przez Lidera Projektu. Pomiędzy Liderem Projektu a Partnerem podpisano Umowę Partnerską z dn.27.04.2012 r.

Okres realizacji projektu: od 1.05.2012 r. do 30.06.2014 r.

Wartość projektu: 512 329,60 zł   

Kwota dofinansowania: 512 329,60 zł

Środki własne: wkład własny nie był wymagany

 Celem głównym projektu jest wzrost jakości kształcenia przyszłych nauczycieli poprzez przygotowanie i wdrożenie przez PWSZ im Witelona w Legnicy Modelowego Programu Praktyk Pedagogicznych do 30.06.2014 r. w wybranych 11 placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Legnica. 

 Projekt jest odpowiedzią na zanalizowane potrzeby w zakresie praktyk studenckich w szkołach podstawowych i przedszkolach. Zakłada opracowanie Modelowego Programu Praktyk Pedagogicznych, który będzie regulował wszystkie aspekty organizacji praktyk.

 Szczególną uwagę zwrócimy w nim na:

  • integrację wiedzy teoretycznej z praktycznymi umiejętnościami poza murami uczelni w różnych sytuacjach "bycia nauczycielem-wychowawcą" w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej,
  • korelację praktyk z przygotowaniem teoretycznym i metodycznym studentów,
  • na zajęciach z metodyki edukacji wczesnoszkolnej będziemy skupiać uwagę studentów na projektowaniu lekcji, by podmiotem działającym był uczeń i jego twórcza aktywność intelektualna; na  formułowaniu celów lekcji, funkcji, czynności i zadań; na poznawaniu twórczego uczenia się,
  • podniesienie jakości praktyk przez wyselekcjonowanie i przygotowanie szkół podstawowych i przedszkoli mających objąć opiekę nad praktykantami,
  • zacieśnienie współpracy na linii PWSZ - szkoły podstawowe/przedszkola - organ prowadzący.

Efektem projektu będzie podniesienie jakości kształcenia dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych. Wpłynie on także na bliższe i bardziej profesjonalne podejście studentów do rodziców, na wzrost motywacji młodzieży do podjęcia studiów na specjalnościach Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Edukacja Wczesnoszkolna. Szkoły podstawowe i przedszkola w przyszłości pozyskają dzięki temu wykwalifikowanych i profesjonalnych nauczycieli.

Projekt skierowany jest do:

  1. studentów  PWSZ przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela w specjalności Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna  -15 osób i Edukacji Wczesnoszkolnej - 25 osób
  2. kadry pedagogicznej przedszkoli i szkół podstawowych - 29 nauczycieli - opiekunów praktyk i 11 dyrektorów (nauczyciele dyplomowani lub mianowani klas I-III i przedszkoli, w tym 5 nauczycieli j. angielskiego, posiadający wykształcenie magisterskie kierunkowe zgodne z przedmiotem praktyk). Nauczyciele zostaną przygotowani do pełnienia roli opiekunów praktyk stale współpracujących z PWSZ
  3. szkół podstawowych (7) i przedszkoli (4) z terenu Legnicy, gdzie będą realizowane praktyki zgodnie z Modelowym Programem Praktyk Pedagogicznych, współpracujących lub zainteresowanych współpracą z PWSZ w celu lepszego przygotowania studentów do pełnienia roli nauczyciela. Liczba szkół i przedszkoli uczestniczących - uczestników projektu wynika z liczby placówek, które brały udział w konsultacjach projektowych i pozwoli na stworzenie sieci "szkół i przedszkoli ćwiczeń", gdzie będą odbywały się praktyki w trakcie i po zakończeniu projektu.
 Wszelkie informacje dotyczące projektu, w tym również lista rekrutowanych placówek i nauczycieli dostępne są na stronie:
Dodane przez Administrator dnia styczeń 16 2013 10:03:431554 - Drukuj

Ułatwienia dostępu
rozmiar czcionki:

Dane szkoły

Szkoła Podstawowa nr 9
ul. Marynarska 31
59-220 Legnica
tel.: 76 72 33 130
fax: 76 75 40 104
e-mail: sekretariat@sp9.legnica.eu

kontakt
z administratorem strony:
info@sp9.legnica.pl
Oddziały gimnazjalne

Szkoła Podstawowa nr 9
Oddziały gimnazjalne
ul. Chojnowska 100
59-220 Legnica
tel.: 76 723 32 93

Dziennik on-line
Poczta dla nauczycieli
Certyfikaty i projekty
Akademia Przyjaciół Pszczół
Bezpiecznie Tu i Tam
Czytam sobie
Dobry start w szkole
Elementarz Korczaka
Junior Media
Kodowanie Matmobranie
Mały Mistrz
Mistrzowie Kodowania
Pracownia Przyrodnicza
Szachy
Szkoła bez przemocy
Szkoła dla Rodziców
Szkoła promująca zdrowie
Szkoła Przyjazna Środowisku
Tabliczka mnożenia
Ucz się praktycznie!
Dziewięćsił 2011
SprawnyDolnoślązaczek
Design by CeRNoBiL Powered by PHP-Fusion 2584876 Unikalnych wizyt